sedoni left all cities
sedoni right all cities

237 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας

Κύριο 237 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους και αφού πρώτα διαβάσουν τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Αναλυτικότερα:

187 θέσεις εργασίας – Δήμος Πειραιά

Ανακοινώνεται η πρόσληψη τριάντα εννέα (39) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση Ανεργίας.
5. Ο απαιτούµενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα
6. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση, για τις ειδικότητες που απαιτείται.
7. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας, ανάλογα µε τον κατατιθέµενο τίτλο σπουδών, για τις ειδικότητες που απαιτείται, τα οποία κατά περίπτωση είναι:

(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και
• Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.

 

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.

Οι επαγγελµατίες οδηγοί, που εργάζονται ως οδηγοί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, αποδεικνύουν την εµπειρία τους µε πιστοποιητικό του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό, σε συνδυασµό µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εµπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 07-09-2020 έως και 09-09-2020.

Προκήρυξη 

Ανακοινώνεται επίσης η πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση Ανεργίας.
5. Ο απαιτούµενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα
6. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας, ανάλογα µε τον κατατιθέµενο τίτλο σπουδών, για τις ειδικότητες που απαιτείται, τα οποία κατά περίπτωση είναι:

(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. (2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και
• Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 07-09-2020 έως και 09-09-2020.

Προκήρυξη

Ανακοινώνεται επίσης η πρόσληψη εκατόν δεκαπέντε (115) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Για όλους τους υποψηφίους:

1. Αίτηση.
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση Ανεργίας.

Β. Για τις ειδικότητες ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ και ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επιπρόσθετα:

1. Τίτλος σπουδών, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων.
2. Η απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα,
3. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται),
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται).
5. Πιστοποιητικά απόδειξης αντίστοιχης εµπειρίας (εάν υπάρχει), τα οποία κατά περίπτωση είναι:

Α. Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
• Υπεύθυνη δήλωση, ανεξάρτητη από την αίτηση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.

Β. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας.

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί τωνπροαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.

Οι επαγγελµατίες οδηγοί, που εργάζονται ως οδηγοί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, αποδεικνύουν την εµπειρία τους µε πιστοποιητικό του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό, σε συνδυασµό µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εµπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 07-09-2020 έως και 09-09-2020.

Προκήρυξη

33 θέσεις εργασίας – Δήμος Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά τριάντα τριών (33) καθηγητών μουσικής και χορού για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» του Δήμου Θεσσαλονίκης -και ειδικότερα για το Δημοτικό Ωδείο και την Ανωτέρα και Ερασιτεχνική Σχολή Χορού- που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Συγκεκριμένα από Δευτέρα 07/09/2020 έως Πέμπτη 17/09/2020 και ώρες 8:00 – 14:30.

 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ ́ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Δείτε την προκήρυξη

Προκήρυξη
 

17 θέσεις εργασίας – Δήμος Αρταίων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, συνολικού δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρου ΚοινωνικήςΜέριμνας –Παιδείας – Αθλητισμού- Πολιτισμού».

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα και γι αυτό μπορούν να δηλώσουν από μία (1) έως και δύο (2) κωδικούς θέσης με σειρά προτίμησης. Καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Γραμματεία του Ωδείου της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Ωδείο Άρτας, Ορλάνδου και Τζουμέρκων Τ.Κ. 47100 (τηλ. επικοινωνίας: 2681073595 και 2681070705 ) FAX : 2681070705. Στην περίπτωση αποστολής τωναιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, τα ακόλουθα, νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά:

 

 Αίτηση

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
2) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
3) Σύντομο βιογραφικό
4) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
5) Πιστοποιητικό γέννησης
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται:

τα γενικά προσόντα πρόσληψης που αναφέρονται παραπάνω και ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007,
Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης σε τοπική εφημερίδα και της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου (από 05/9/2020 έως 14/ 9/2020).

Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 14.00

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

 
SpoudaZO Team

Δημοσιεύουμε άρθρα που σε ενδιαφέρουν! Έχεις άποψη και αιχμηρή πένα; Γίνε αρθρογράφος με μια απλή εγγραφή στο site και δημοσίευσε τα δικά σου άρθρα και ανταποκρίσεις από τη σχολή σου και την πόλη που σπουδάζεις. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας αλλά αν κρίνεις ότι το περιεχόμενο μας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, επικοινώνησε μαζί μας. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Το SpoudaZO.gr δεν υιοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και τις απόψεις των συγγραφέων τους

Τελευταία άρθρα από τον/την SpoudaZO Team

Το ​SpoudaZO.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου, ​για τα σχόλια που φιλοξενεί μέσω της πλατφόρμας του facebook. Παρακαλούμε να σχολιάζεις με ευγένεια και σεβασμό προς τους συνομιλητές σου. Απόφυγε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Σε περίπτωση που θεωρείς πως θίγεσαι, ​για οποιονδήποτε λόγο, από κάποιο εξ’ αυτών, ​μπορείς να το αναφέρεις (report) απευθείας στο facebook πατώντας το "x" δεξιά και μετά "αναφορά" καθώς και να επικοινωνήσεις ​μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να ​προβούμε στις αρμόζουσες ενέργειες.​