sedoni left all cities
sedoni right all cities

Οι αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Οι αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Διοικητικά Θέματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ

1. Στο τέλος της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «για τετραετή θητεία».

2. Τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων β΄ και δ’ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, καταργούνται.

3. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 127) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α’ 161) διαγράφονται οι λέξεις «και κοσμήτορες».

4. Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 Β ως εξής:

«13Β. Σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του ή να ενεργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του, υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. . Σε περίπτωση έκφρασης γνώμης ή έκδοσης εγκριτικής απόφασης η γνώμη ή η έγκριση θεωρείται ότι δόθηκαν μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος ή της σχετικής απόφασης σε αυτό.

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λόγω αδυναμίας λειτουργίας των Συμβουλίων είναι νόμιμες.»

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, μετά τη λέξη «συσταθεί» προστίθενται οι λέξεις « ή συσταθούν» .

6. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

7. Όλες οι διαδικασίες για την εκλογή Κοσμητόρων που διενεργήθηκαν μετά την έναρξη του άρθρου 6 της 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 127) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), έχουν νομίμως διενεργηθεί και πράξεις διορισμού των Κοσμητόρων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των ίδιων διατάξεων είναι νόμιμοι.

8. Τα Πρυτανικά Συμβούλια τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν συσταθεί με αποφάσεις των Συγκλήτων των οικείων Α.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011, θεωρείται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα από τη σύστασή τους .

9. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και των οποίων η λειτουργία έληξε στις 31-12-2015, εξακολουθούν νόμιμα να λειτουργούν και υπάγονται στις ισχύουσες για τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) διατάξεις. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1-1-2016.

Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ

1. Μέχρι την έκδοση του π.δ. που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 επαναφέρονται σε ισχύ το π.δ. 118/2002 (Α’ 99), π.δ. 117/2002 (Α΄99) και το π.δ. 147/2009 (Α’ 189) για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου.

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως μονιμοποίηση, μετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών, και κάθε άλλο θέμα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.».

3. Για την βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Ε.Ε.Π και ΕΤΕΠ των Πανεπιστημίων, από τη δημοσίευση του παρόντος, και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002 (Α΄99) και του π.δ. 117/2002 (Α΄99) αντίστοιχα. Για την κατάταξη σε βαθμίδες η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Όπου στις οικείες διατάξεις τού π.δ 118/2002 όπως ισχύει, αναφέρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π αντιστοίχως. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι και της ΑΣΠΑΙΤΕ εξακολουθούν να διατηρούν τη βαθμολογική τους κατάσταση μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/11 προεδρικού διατάγματος.»

4. Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 ( Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.ΕΠ.. Για την ένταξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική συνέπεια. Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΤΕΠ, Ε.Τ.Π. και ΕΡΔΙΠ που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011) τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση απόκτησης των τυπικών προσόντων των κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα μέλη εντάσσονται σε οργανικές θέσεις με την ίδια διαδικασία. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις ΕΔΙΠ .»

6. Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και ΕΤΕΠ εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄189) όπως ισχύουν. Οι ίδιες διατάξεις του ως άνω π.δ. εφαρμόζονται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π των Πανεπιστημίων καθώς και των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που υπηρετούν σε Τ.Ε.Ι. και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους με τις προβλεπόμενες κάθε φορά αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος είναι δυνατή η μετάταξη από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες μετατάξεων ή αιτήσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

7. Τα υπηρετούνται μέλη Ε.Ε.Π ή Ε.ΔΙ.Π., τα οποία εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και ΙΙ, Ε.ΤΕ.Π ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ακαδημαϊκή μονάδα που υπηρετούν για τον προσδιορισμό του. Το γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζεται από το διδακτικό ή επιστημονικό - ερευνητικό έργο ή από τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, με πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και εισήγηση του Τομέα, για τα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Τομείς, ή της Κοσμητείας της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία υπηρετεί το μέλος».

8. Στην περ. αα) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012) η φράση «καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29» αντικαθίσταται από τη φράση «που προβλέπεται από το άρθρο 28». Στην περ. β) της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012) μετά τη λέξη «(Ε.Δ.Ι.Π)» προστίθεται η φράση «και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)».

9. α. Η περ. β΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση των Κοσμητόρων ή των Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.»

β. Η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και δύνανται να κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση των Κοσμητόρων. Με απόφαση της Κοσμητείας οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. δύνανται κατανέμονται στα Τμήματα, ενώ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν στους Τομείς, στα Εργαστήρια ή στις κλινικές, ανάλογα με τις ανάγκες τους.»

γ. Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολή ή τη Σύγκλητο αντίστοιχα.

10. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγουμένων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος και μέχρι τη δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 147/2009 (Α’ 189). Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού του παρόντος άρθρου των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ».

11. α. Τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό-ερευνητικό έργο.

β. Τα μέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο και να παρέχουν κάθε μορφής εξειδικευμένο τεχνικό εργαστηριακό έργο.

12. α. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε στα μέλη της καταληκτικής Βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο διδασκαλίας μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των Καθηγητών της σχολής».

β. Η περ. α της παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 όπως ισχύει εφαρμόζεται και για τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ.

γ. Στο τέλος της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. Ν.4369 /2016 (Α΄33 ), προστίθεται φράση: « καθώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) των Α.Ε.Ι.».

δ. Για τη μισθολογική κατάταξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4235/2014, θεωρείται ότι έχουν καταταγεί βαθμολογικά και μισθολογικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011 την 01.11.2011 με αναγνωρισμένη την προϋπηρεσία τους κατά την ημερομηνία αυτή έχουν δε εξελιχθεί μισθολογικά έως τις 31.12.2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Οι καταβληθείσες αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού έως την 31.12.2015 θεωρούνται νόμιμες και τυχόν διαφορές δεν αναζητούνται.

Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής :

«Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι., δύναται να απαλλάσσονται μέρους ή του συνόλου των διδακτικών τους καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος.

Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αποδοχές του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Πρύτανη των Πανεπιστημίων και του Προέδρου και των Αναπληρωτών Προέδρων των Τ.Ε.Ι., του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, των Κοσμητόρων και των Προέδρων Τμημάτων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

« Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 58 , εφαρμόζονται αναδρομικά από τη σύστασή τους στα ως άνω ειδικά νομικά πρόσωπα, χωρίς άλλη διατύπωση και έως την οριστική τους κατάργηση ή συγχώνευση.».

4. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Χώρας και στο σύνολο των Τμημάτων τους και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται.

5. Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως ισχύει, το π.δ. 163/2002 (Α’ 149) και την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις δυνάμει αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011, προστίθεται περ. ε’ ως εξής:

«ε) Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες, επιτρέπεται ύστερα από αίτησή τους να μετακινηθούν και να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε Τμήμα της ίδιας Σχολής, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα του Τμήματος ή του Τμήματος της ίδιας Σχολής. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά έτη. ».

7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων Καθηγητών συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, από την οποία θα προκύπτει ότι ο Καθηγητής ασκούσε καθ’ όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκόντων του τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα».

8. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Κάθε Καθηγητής υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας.

β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις των Καθηγητών που κατά την έναρξη ισχύος της έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια».

9. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, ορίζεται για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ως επιβλέπων καθηγητής και με την προϋπόθεση ότι συναινεί ο οριζόμενος καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β) Τμήματα των Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να συνεργάζονται με Τμήματα ή Σχολές των Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Η συνεργασία συνίσταται στον ορισμό, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων Καθηγητή ΤΕΙ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως συνεπιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζόμενου. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. για να συνεργάζονται με τα Τμήματα των Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τη σύμπραξη θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

10. Κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των συνεδριάσεων 20-2-2012 (Β’ 1317) και 22-3-2012 (Β’ 1649) με τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης, διορισμού σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας σε εφαρμογή του προγενέστερου, του ν. 4009/2011, νομοθετικού καθεστώτος και για τους οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

11. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’ 78) προστίθεται περ. ι) ως εξής:

« ι) Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. και οι Πρόεδροι του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»

12. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη καθώς και την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος», μπορούν να επανασυνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι και την 31-12-2016 ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή με τους ως άνω φορείς εφόσον αυτές έληξαν μέχρι τις 31-12-2015 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/1994, της ΠΥΣ 33/2006 και του άρθρου 9 παρ.8 του ν.3812/2009. Οι δαπάνες των συμβάσεων θα καλυφθούν αποκλειστικά από ίδιους πόρους των φορέων και δεν θα βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου καθώς και η αναγνώριση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές.

Λοιπές διατάξεις θεμάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

1. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και δεν πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των φορέων των ερευνητών. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2015 και από τότε καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1337/1983 (Α΄33) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, κατόπιν δήλωσής τους στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, απαλλάσσονται από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα για όσο διάστημα η εντασσόμενη στο σχέδιο έκταση χρησιμοποιείται από αυτά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς εν γένει σκοπούς. Η απαλλαγή αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εμπορικής αξιοποίησης της σχετικής έκτασης. Η απαλλαγή ισχύει και για τις πράξεις εισφοράς σε χρήμα που ήδη έχουν εκδοθεί, κατά το μέρος που οι εισφορές δεν έχουν εξοφληθεί, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος παρόντος νόμου».

3. Στο άρθρο 56 του Ν. 4182/2013 (Α΄185) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Οι υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 50, καταλειπόμενης περιουσίας, εκπίπτουν ως δαπάνη, κατά το άρθρο 22 του Ν. 4172/2014, από τα φορολογητέα έσοδα του υπόχρεου.»

4. Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Εξαιρούνται τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., τα οποία διενεργούν αυτοτελώς τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών -χορηγητών, για προμήθειες των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω»

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής :

«Όσοι παρέχουν εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α` 188), οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»

6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 ( ΦΕΚ Α’ 37) μετά το εδάφιο β’ και τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω φορέων» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), δεν ισχύει για την εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσης, υπό τη ρητή προϋπόθεση της συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80% του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή της διατήρησης από το ίδιο Ίδρυμα της διαχείρισης καθώς της προϋπόθεσης ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών».

7. Κατ’ εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

α) Η SARA (Σάρα) OBIED - ALFIERI Ομπιέντ - Αλφιέρη του SAMER (Σαμέρ) OBIED Ομπιέντ και της Αργυρώς Αλφιέρη, φοιτήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου της Δαμασκού της Συρίας εγγράφεται κατ’ εξαίρεση στην κατεύθυνση του Δομοστατικού Μηχανικού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

β) Η ALIA (Άλια) OBIED - ALFIERI Ομπιέντ - Αλφιέρη του SAMER (Σαμέρ) OBIED Ομπιέντ και της Αργυρώς Αλφιέρη, φοιτήτρια του Τμήματος Αραβικής Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Δαμασκού της Συρίας, εγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ) Η Γαρμπή Θεανώ του Νικολάου και της Στρατηγούλας, φοιτήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Διαιτολογίας- Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

δ) Ο Φράγκος Γρηγόριος του Ηλία και της Ομορφούλας, φοιτητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών μετεγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

ε) Ο Γείτονας Γεώργιος του Αθανασίου και της Ροδάνθης, φοιτητής του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μετεγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

SpoudaZO Team

Δημοσιεύουμε άρθρα που σε ενδιαφέρουν! Έχεις άποψη και αιχμηρή πένα; Γίνε αρθρογράφος με μια απλή εγγραφή στο site και δημοσίευσε τα δικά σου άρθρα και ανταποκρίσεις από τη σχολή σου και την πόλη που σπουδάζεις. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας αλλά αν κρίνεις ότι το περιεχόμενο μας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, επικοινώνησε μαζί μας. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Το SpoudaZO.gr δεν υιοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και τις απόψεις των συγγραφέων τους

Το ​SpoudaZO.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου, ​για τα σχόλια που φιλοξενεί μέσω της πλατφόρμας του facebook. Παρακαλούμε να σχολιάζεις με ευγένεια και σεβασμό προς τους συνομιλητές σου. Απόφυγε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Σε περίπτωση που θεωρείς πως θίγεσαι, ​για οποιονδήποτε λόγο, από κάποιο εξ’ αυτών, ​μπορείς να το αναφέρεις (report) απευθείας στο facebook πατώντας το "x" δεξιά και μετά "αναφορά" καθώς και να επικοινωνήσεις ​μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να ​προβούμε στις αρμόζουσες ενέργειες.​