sedoni left all cities
sedoni right all cities

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020: Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις στα ΑΕΙ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Κύριο Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020: Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις στα ΑΕΙ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

φοιτηΔιεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Με την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Β. Διγαλάκη, καθορίζεται η διεξαγωγή των εξετάσεων των ΑΕΙ, κατά την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, τα ΑΕΙ δύνανται να επαναλάβουν μέσα εξέτασης όπως οι τηλε-εξετάσεις (εξ αποστάσεως εξετάσεις), η συγγραφή εργασιών κ.α που προτάθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και αποφυγής συνωστισμού.

 

Σε κάθε περίπτωση, αν προτιμηθεί η εξέταση με φυσική παρουσία θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 59181/ Ζ1/19.5.2020.

ΦΕΚ με θέμα: Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτου 2019-2020.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, ορίζονται τα εξής:

 

1. Η επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου για τα προγράμματα σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αρ. 59181/ Ζ1/19.5.2020 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1935).

2. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της παρ. 1, τα Α.Ε.Ι. δύνανται είτε να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους τρόπους και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων που ορίστηκαν για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι. που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 59181/ Ζ1/19.5.2020 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1935), είτε να καθορίσουν εκ νέου με σχετική απόφαση Συγκλήτου τους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων για την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αρ. 59181/Ζ1/19.5.2020 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1935).

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 – Τι ορίζουν τα σχετικά άρθρα αναλυτικά:

Άρθρο 6

Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, δύναταινα πραγματοποιούνται με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών:

 

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,

β) εργαστηριακές ασκήσεις,

γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

2. Για τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 1, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ορίζεται εάν θα παρασχεθεί η δυνατότητα για την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των περιπτώσεων της παρ. 1, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Α.Ε.Ι. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος σπουδών. Ειδικά, για την εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1, η απόφαση της Συγκλήτου πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

4. Μετά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίον έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.

Άρθρο 7

Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους

1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατάτη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητοκαι η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ

SpoudaZO Team

Δημοσιεύουμε άρθρα που σε ενδιαφέρουν! Έχεις άποψη και αιχμηρή πένα; Γίνε αρθρογράφος με μια απλή εγγραφή στο site και δημοσίευσε τα δικά σου άρθρα και ανταποκρίσεις από τη σχολή σου και την πόλη που σπουδάζεις. Αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας αλλά αν κρίνεις ότι το περιεχόμενο μας παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, επικοινώνησε μαζί μας. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Το SpoudaZO.gr δεν υιοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και τις απόψεις των συγγραφέων τους

Το ​SpoudaZO.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου, ​για τα σχόλια που φιλοξενεί μέσω της πλατφόρμας του facebook. Παρακαλούμε να σχολιάζεις με ευγένεια και σεβασμό προς τους συνομιλητές σου. Απόφυγε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Σε περίπτωση που θεωρείς πως θίγεσαι, ​για οποιονδήποτε λόγο, από κάποιο εξ’ αυτών, ​μπορείς να το αναφέρεις (report) απευθείας στο facebook πατώντας το "x" δεξιά και μετά "αναφορά" καθώς και να επικοινωνήσεις ​μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ώστε να ​προβούμε στις αρμόζουσες ενέργειες.​